Reizen en begeleiding voor volwassenen met autisme.

2

Twee. Iets met z’n tweeën doen. JIJ aan de ene kant en  WIJ aan de andere. Want alleen samen geraak je verder.

move

Bewegen. Letterlijk ergens naartoe gaan. Op reis of op uitstap.
Maar ook vooruit gaan door de juiste begeleiding.

meer info

Wie zijn wij?

De drijvende krachten achter 2MOVE zijn Elke en Kristof. Zij werken ondertussen al een tiental jaren samen als begeleiders bij jongvolwassenen en volwassenen met autisme.

Samen organiseren ze al 10 jaar zomervakanties, skivakanties, enz…  Vakanties die van begin tot eind duidelijk gepland zijn, met de nodige ruimte voor vrije tijd en allerhande individuele interesses.

Reizen met 2MOVE staat garant voor onbegrensd reisplezier, zonder je zorgen te moeten maken over de praktische beslommeringen. Onze begeleiding staat altijd klaar, voor, tijdens én na je reis.

Indien je dat wenst, kan je een afspraak maken met één van de begeleiders vóór de reis (of vóór je boeking)  om de reis en alle opties nog eens toe te lichten, en, indien mogelijk, de voor jou perfecte reis samen te stellen!

Dat kan in ons kantoor in Merksem.

Voor wie?

Reizen

2MOVE is er voor iedereen die ouder is dan 18, en wil genieten van een onvergetelijke reis zonder kopzorgen. Iedereen die anders niet op reis kan of wil omwille van te veel drukte of onbekende situaties (taalproblemen, sociale contacten, overvolle bussen, planningsmoeilijkheden, omgaan met geld,…), kan dat samen met 2MOVE wél. Wij zorgen dat jij kan genieten van een reis op maat. Al onze begeleiders zijn gespecialiseerd in werken met mensen met autisme.

Heb jij net dat steuntje in de rug nodig om VERDER te kunnen, dan begeleiden wij jou daar graag in.

Zou jij graag op sportieve, culturele of luilekkervakantie gaan, of misschien liever een combinatie, schrijf je dan nu in op één van onze reizen.

Begeleiding

2MOVE is er voor iedereen die ouder is dan 18j en nood heeft aan ondersteuning. Dit kan gaan over dagbesteding, werk, familie en vrienden, hobby’s, hulp bij financiën, enz. Wij gaan SAMEN VERDER.

Samen met jou stellen we een programma op, aangepast aan jouw tempo, waar en wanneer het jou past.


Interesse?

Laat ons iets weten via ons contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Laat ons iets weten

Onze reizen

Onze daguitstappen . . .

Begeleiding

Wat?

We weten uit ervaring dat SAMEN doorpraten en nadenken je VERDER kan brengen in het leven.

Daarom bieden wij ook begeleiding aan, en dat op een oplossingsgerichte manier.  We leggen de focus op het doel, je reeds bereikte successen, je mogelijkheden en competenties.

Enkele voorbeelden hiervan:

  • Dagbesteding: werk, werken of niet, hoe solliciteer ik en wat vertel ik de werkgever, welke diensten zijn er die nog ondersteuning bieden.
  • Relaties, familie en vrienden: soms is het moeilijk de andere te begrijpen en zelf duidelijk te maken wat je wel en niet wil. Soms word je niet begrepen of weet je niet hoe je de dingen gaat aanpakken. We gaan samen op zoek naar tips en mogelijkheden.
  • Hobby’s: wat wil en kan je doen, hoe pak je dat aan, wat vind je zelf belangrijk.
  • Financiën, administratie: hoe zie je het bos door de bomen, hoe breng je een systeem in het kluwen van administratie, wat is belangrijk en niet.
  • Planning en organisatie: hoe krijg je jezelf georganiseerd om al die dingen die moeten in het leven een plek te geven.
  • Stresshantering: als de emmer overloopt, waar komt de stress dan vandaan en wat kun je eraan doen? Vaak is inzicht in je stress het beste begin van een oplossing.
Hoe vaak?

Je bepaalt zelf hoe vaak je begeleiding wil. Of dat nu één keer per maand of één keer per jaar is, jij geeft aan wat je nood is.

Waar?

Je bepaalt zelf waar je begeleiding wil: bij jou thuis, een café of een door jou uitgezochte locatie. We passen ons graag aan zodanig dat jij je er comfortabel bij voelt.

Hoe?

Word je graag door ons begeleid? Vul dan zeker het contactformulier in en vervolgens contacteren we je om onze werking vrijblijvend toe te lichten. Nadien kan je je registreren als lid van onze vzw en betaal je 60 euro voor een eerste gesprek. Tijdens dit eerste gesprek brengen we samen in kaart wat je van ons verwacht en waar we je bij kunnen helpen. Voor de volgende ontmoetingen betaal je ook steeds 60 euro.

Neem contact op met ons

Praktisch

Algemene info & voorwaarden:

Reisvoorwaarden 2 Move

Reisvoorwaarden 2Move

We reizen in kleine groepen van ongeveer 8 deelnemers en 2 begeleiders.

We reizen in geval van eigen vervoer met minibussen waar we voldoende ruimte voorzien voor bagage en comfortabel reizen.

We vragen een vragenlijst in te vullen met administratieve gegevens en eventuele medische- en gedragsinformatie.

Bij inschrijving is er de mogelijkheid tot een huisbezoek om meer uitleg te krijgen over de reis en de organisatie te leren kennen.

Bij inschrijven wordt een voorschot van 500 euro gevraagd. Eens die betaald ben je zeker van je plaats. Enkele weken later krijg je een factuur met daarop het restbedrag van de reis. Indien er de mogelijkheid is om het begeleidingsgedeelte van de reis met je PVB te betalen, wordt dat verrekend in de factuur. In geval van PVB wordt een overeenkomst gesloten voor de tijd van de reis. Na de reis wordt een begeleidingsfactuur opgemaakt. Een annulatie- of reisbijstandsverzekering kan optioneel worden bijgeboekt.

De prijzen van de reis kan tot een maand voor afreis verhoogd worden bij toegenomen kostprijs van de brandstofprijzen, de toeristenbelasting en vertrek of aankomstbelasting in havens of op vliegvelden. Indien dit van toepassing is wordt dat een maand voor afreis meegedeeld via mail. Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

De hotels en accommodaties worden zorgvuldig geselecteerd en zijn steeds op basis van tweepersoonskamers tenzij anders vermeld in de reisbeschrijving. We zorgen voor een man/vrouw verdeling bij de kamerverdeling.

Een single kamer is niet altijd mogelijk. Indien je dat wenst, kan je de vraag stellen en laten we weten of het mogelijk is en wat de meerprijs is.

Onze begeleiders zijn mensen door ons geselecteerd,  die mee zullen instaan voor een geslaagde reis. Ze zorgen voor de nodige documenten (vliegtickets, vouchers hotel, …).  Ze plannen en organiseren de activiteiten, ze nemen de communicatie op zich in luchthaven, hotel, bij uitstappen. Ze helpen bij het oplossen van problemen indien nodig. Ze zorgen voor een duidelijke en transparante communicatie. Ze doen steeds al het nodige om iedere deelnemer tevreden te stellen.

Bij nuttigen van een drankje, activiteiten waar de prijs niet in de basisprijs is inbegrepen, eventuele maaltijden, zullen de begeleiders de rekening betalen en zorgvuldig noteren wie welke kosten maakte. Na de reis krijg je een overzicht van je extra kosten en wordt gevraagd die via een overschrijving te betalen.  Het is praktisch onmogelijk om ieder apart zijn rekeningen te laten betalen.

De reisbeschrijving omvat:

De bestemming.

Het soort reis: roadtrip, strandvakantie, avontuur,…

Route.

Verblijfsperiode.

Vervoersmiddelen, eventuele transfers.

De accommodatie.

De prijs en wat wel en niet is inbegrepen (inclusief/exclusief).

De maaltijden en wat wel en niet in de prijs is inbegrepen.

De bezoeken, excursies die inbegrepen zijn in de reisprijs.

Algemene info ivm paspoort en visumverplichtingen, eventuele covid-19 info of andere specifieke info ivm het land van bestemming.

Een maand voor vertrek krijg je informatie over:

Wie de begeleiding is en hun contactgegevens.

De plaats van vertrek en terugkomst.

Het exacte uur van vertrek en terugkomst.

De mogelijke activiteiten en excursies die je kan kiezen en de prijs ervan.

Een meeneem/inpaklijst.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, en desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van reisdiensten.

Pakketreizen:

OFFERTES
Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden ter goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.
De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes geldig op het moment van opmaak/uitsturen.
Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand wanneer deze door ons wordt bevestigd per e-mail en het voorschot van 500 euro wordt overgemaakt.

PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN
De prijs omvat alle reisdiensten die in de overeenkomst (reisbeschrijving) zijn opgesomd, alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten.

We behouden ons het recht voor om prijzen te verhogen in geval van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn
In geval van verlaging van voormelde kosten na het afsluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis heeft de reiziger recht op een proportionele prijsvermindering. In dit geval zullen we het recht hebben om administratieve kosten aan te rekenen. We zullen deze kosten verantwoorden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger.
Elke prijsverhoging zal aan de reiziger worden meegedeeld uiterlijk een maand vóór het begin van de reis via mail met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

Bij inschrijving van een reis wordt een som van 500 euro betaald. Dit geldt als voorschot. Verdere betalingen en data zijn duidelijk vermeld op de factuur.

Elke niet betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag en een interest van 10% op jaarbasis.
Als alternatief behouden we ons het recht voor om in geval van niet-betaling van facturen binnen de vervaldatum de overeenkomst te beëindigen mits ingebrekestelling met onmiddellijke uitwerking en vergoeding te vorderen van onze schade met als minimum de opzeggingsvergoeding van art. 4. Door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de schadevergoeding worden verrekend. We zullen echter altijd samen naar een oplossing zoeken door eventueel een afbetalingsplan op te stellen.

OPZEGGING DOOR DE REIZIGER
Elke opzegging door de reiziger moet ons toekomen per aangetekende brief op het adres opgegeven op de bestelbon of per mail – met vermelding van de te annuleren personen, prestaties en reden. Opzeggingen die ons toekomen op een sluitingsdag of na 17h op werkdagen (ma – vrij) worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.
In geval van opzegging, zullen wij de volgende opzegvergoedingen aanrekenen :
• Meer dan 57 dagen voor vertrek : 25% van de totaalprijs
• Van 56 tem 29 dagen voor vertrek : 50% van de totaalprijs
• Van 28 dagen voor vertrek tot de dag van vertrek : 100% van de totaalprijs
Deze kosten kunnen vermeerderd worden met werkelijk gemaakte kosten zoals o.a. Vliegtickets en andere diensten die niet terugbetaalbaar zijn of een hogere kost inhouden dan hierboven vermeld.
Elke eventuele terugbetaling zal gebeuren na aftrek van de verzekeringskosten en visakosten.
Opgelet::Vluchten en andere transport tickets geven altijd aanleiding tot 100% opzegvergoeding.

WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Vraagt de reiziger om één of andere wijziging, dan zullen we alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR
Wij behouden ons het recht voor om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. In dit geval wordt de reiziger verwittigd via e-mail.

Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.

Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger verplicht ons binnen de 2 werkdagen na de aankondiging van de wijziging te verwittigen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd. De beslissing dient per mail gestuurd te worden of met een fysieke handtekening op de bestelbon op kantoor.

OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST
In geval van overdracht van de overeenkomst, en voor zover wij hebben kunnen vaststellen dat de overnemer aan alle voorwaarden van de overeenkomst voldoet, zijn de overdrager en overnemer solidair gehouden tot betaling van de kosten die voortvloeien uit de overdracht, vermeerderd met een dossierkost van 50 euro. De reiziger begrijpt dat in sommige gevallen de kost van de overdracht kan gelijk zijn met de prijs van de aankoop van een nieuwe reisdienst (zoals bijvoorbeeld in het geval van niet wijzigbare of terugbetaalbare vliegtickets).

NON-CONFORMITEIT EN BIJSTAND
De reiziger is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te brengen van elke non-conformiteit die hij ter plaatse vaststelt. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door de organisator in functie van de concrete omstandigheden en de aard van het geboekte pakket.
De reiziger moet zijn klachten op de volgende wijze kenbaar maken :
Telefonisch op 0032/498 45 54 52  ofwel per mail naar 2movetravel@gmail.com .

De reiziger begrijpt dat indien hij ons niet correct en onverwijld op de hoogte brengt, hij ons verhindert om het tegengekomen probleem efficiënt op te lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten laste van de reiziger worden gelegd.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reis.

Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot drie maal de totaalprijs van het pakket, behalve in geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder een dienstverlener die een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor ons.

Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan vermeld in de pakketreisovereenkomst alsook niet voor de prestaties die de reiziger zelf ter plaatse heeft geboekt.

REISDOCUMENTEN
De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich in het land van bestemming te begeven. In sommige gevallen volstaat een identiteitskaart, in andere gevallen een internationaal paspoort (soms geldig tot zes maanden na terugreis) en nog in andere gevallen een internationaal paspoort en visa. Deze informatie wordt bij de reisinformatie doorgegeven.
Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk te informeren over de formaliteiten voor het land van bestemming, toch komt het aan de reiziger toe om de geldigheid en conformiteit van zijn reisdocumenten na te zien. Op de niet-Belgische reiziger rust de plicht om zich te informeren bij zijn ambassade of andere diplomatieke instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

Degene die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe om ons bij boeking te informeren van zijn nationaliteit en ons te verwittigen van elke relevante informatie in dit opzicht.

GEZONDHEID
Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming.
De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt of die zwanger is, moet ons daar verplicht van op de hoogte stellen, desgevallend via de persoon die de reis boekt. Wij behouden ons het recht voor om een reiziger voor een reis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen.
De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen in het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat vlak.
Wij verwachten het naar eer en geweten invullen van de  ‘2Move vragenlijst’ en tijdig te bezorgen via mail.

FINANCIEEL ONVERMOGEN
Via GFG.

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID
Onze aansprakelijkheid wordt verzekerd door AG Insurance, Berchemstadionstraat 70, 2600 Berchem.

VLUCHTEN
De vluchturen worden een maand voor vertrek meegedeeld. Elke wijziging zal onverwijld worden meegedeeld aan de reiziger.

De identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zal aan de reiziger bekend gemaakt worden uiterlijk op de reisdocumenten conform Verordening EU 2011/2005.

De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden voor de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, zoals een vluchtweigering, veroorzaakt door opzet of de nalatigheid van de reiziger.

De reiziger is verplicht om alle verlies of diefstal van, of schade aan bagage aan te geven aan de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Een PIR (property irregularity report) dient opgemaakt te worden. Bij transport per autocar of trein dient een attest aan de begeleidende medewerker gevraagd te worden.

Wij verzamelen uw gegevens conform EU Verordening (2016/679)- (« GDPR »).
De persoonlijke gegevens die u ons meedeelt zijn noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR). Te dien einde kunnen uw gegevens gedeeld worden met onze partners gevestigd in derde landen. Wij doen steeds beroep op partners die een gelijkaardig niveau van bescherming waarborgen zoals voorzien in de GDPR.
Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt om u promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen per mail of per post.
Bovendien worden uw gegevens eveneens meegedeeld aan de FOD Binnenlandse zaken en dienstverleners zoals bedoeld en in uitvoering van de wet van 25 December 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens die de Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit omzet.
Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht van inzage, recht op correctie, recht op verwijdering en recht van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via mail of brief, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, alsook de reden van uw contact name.
Uw klachten over de gegevensverzameling en -behandeling kunnen worden gericht naar het bevoegde controleorgaan.

KENNISGEVINGEN
Tenzij anders bepaald, moeten alle kennisgevingen in het kader van de reis op de volgende adressen plaatsvinden :
– Per brief naar 2MoveTravel – Veldenstraat 34 – 2580 Putte

– Fysiek door het plaatsen van een handtekening  na afspraak bij 2MoveTravel – Borrewaterstraat 33 – 2170 Merksem

– Per email : naar 2movetravel@gmail.com

GESCHILLEN
Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voorwaarden van de Geschillen- commissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen – afdeling Mechelen.

Afzonderlijke reisdiensten

Wanneer wij een afzonderlijke reisdienst verkopen in de zin van art. 71 van de wet, zijn de volgende bijzondere voorwaarden van toepassing :

OFFERTES
Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.
De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “in aanvraag” of “onder voorbehoud van bevestiging” zijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes geldig op het moment van opmaak/uitsturen.
Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST                                                                                  Wij handelen als bemiddelaars. De overeenkomst komt tot stand rechtstreeks tussen de reiziger en de leverancier van de reisdienst.

AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reisdienst.

PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN
De prijs omvat de verkochte reisdienst alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaxen, toegangstaxen, enz.

Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.
Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de reisdienst volledig betaald bij de bevestiging van de reservatie.

Elke niet betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag en een interest van 10% op jaarbasis.

Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang niet al onze facturen zijn betaald.

OPZEGGING, WIJZIGING EN OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST                                      De reisdienst is alleen opzegbaar, wijzigbaar of overdraagbaar indien de leverancier dat aanvaardt en aan zijn voorwaarden.
Elke opzegging, vraag tot wijziging of overdracht door de reiziger moet ons toekomen per mail op 2movetravel@gmail.com of per aangetekende brief op het adres opgegeven in art. A.16 met vermelding van de te annuleren personen en prestaties. Opzeggingen of vragen tot wijziging of overdracht die ons toekomen buiten onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.

FINANCIEEL ONVERMOGEN
Via GFG.

VLUCHTEN
Art A14 is van toepassing

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)
Art A15 is van toepassing

KENNISGEVINGEN
Art A16 is van toepassing

GESCHILLEN
Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voorwaarden van de Geschillen commissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen – afdeling Mechelen. 

2Move Travel

Veldenstraat 34

2580 Putte

Contact na afspraak op +32 (0)498 455 442

Kantoor: Borrewaterstraat 33, 2170 Merksem

Verzakingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien.

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan herroepen is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website.

Ingevolge het KB van 18 november 2002 (artikel 139§2 Wet marktpraktijken en consumentenbescherming) worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.

Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven door de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

Verzekering

Alle reizigers zijn verzekerd via:
2Move Travel BV
Veldenstraat 34, 2580 Beerzel
Ondernemingsnummer: BE0783678638

Verzekerd tegen financieel onvermogen bij verzekeringsmaatschappij:
Garantiefonds reizen (GFG)
Metrologielaan 8
1130 Brussel

We zijn aangesloten bij:

Vlara
Steenweg op Antwerpen 26
2300 Turnhout
Ph: +32-14.730.430.
Gsm: + 32-0475.789.375
BTW: BE 0860.472.053

Contacteer ons


ReizenIndividuele begeleiding


JaNee